SKÄL Limburg Tourism Award voor Anya Niewierra

Nieuwsbericht

SKÄL Limburg Tourism Award voor Anya Niewierra

18 april 2018

De award is een eremerk voor een per­soon of organisatie die zich ver­dienstelijk maakt of maakte in toerisme in Belgisch of Nederlands Limburg, met een grensover­schrijdende Lim­burgdimensie.

 

Er waren tal redenen en aanleidingen voor het toeken­nen van de award aan mevrouw Niewierra aldus de organisatie waaronder:

- mede‑i­nitiatiefnemer van de EDEN Award in 2009 voor Park Gravenrode (Megaland, Gaia Zoo, Mondo Ver­de).

- initiator van het winnen van de Tourism for Tomor­row Award, een enorme boost aan Parkstad Limburg.

- initiator om nieuwe markten zoals China te bewer­ken.

- schrijfster van het boek "Zuid‑Limburg toen en nu", over hoe 125 jaar toerisme Zuid‑Limburg veranderde.

- initiator van het bezoek van Koningin Beatrix in 2010 aan Valkenburg bij het 125‑jarig jubileum van VVV Zuid-Limburg.

- mede‑initiator van Kerststad Valkenburg waardoor het kerstseizoen in Zuid‑Limburg bijna belangrijker werd dan het zomerseizoen.

- initiator van samenwerking in de Euregio Maas-Rijn met de toe­rismebureaus in Luik, Hasselt en Aken.

- schrijfster van tal van toeristische beleidsstuk­ken voor gemeenten en voor nieuwe toeristische producten.

- dit jaar 25 jaar directeur van VVV Zuid-Limburg.

 

Daarnaast springt directeur Niewierra regelmatig op de bres voor de ondernemer. Zo ageerde ze plannen van Aken en Luik om windmolens plaatsen op het grensge­bied, waardoor het landschap wordt aangetast en bijvoor­beeld tegen de recente BTW‑­verho­ging in de branche.

Elk jaar tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst presenteert Anya een thema waarmee zo'n 300 invloedrijke personen van gemeenten, ondernemers en andere branches worden be­reikt. Hier worden belangrijke thema's aangesneden in Zuid‑Limburg, zoals evenementenbeleid, duur­zaam­heid (VVV is mede‑initiator van de OV‑toerpas, zodat gasten voor een goedkoop tarief met het openbaar vervoer kunnen rei­zen, gastvrijheid (onderzoek door Hoge­sch­ool Zuyd over gastvrijheid), de online klantreis waar­door de sector wordt geïnspireerd en uitgedaagd om mee te doen. De VVV organiseert aanvullend kennisbijeen­kom­sten voor ondernemers zodat die elkaar kunnen ont­moe­ten en nieuwe kennis kunnen delen.

 

Skäl Limburg

Skäl is een wereldwijde vereniging van leden die ac­tief zijn in horeca, toerisme en aanverwante bran­ches. De vereniging is onderverdeeld in chapters. Het chapter Limburg omvat de beide provincies Limburg en is daarmee het enige grensoverschrijdende chapter. 


Award

Criteria om de award te ontvangen zijn:

-inspanningen om het Limburgs toerisme rechtstreeks te stimuleren

‑ een sterke affiniteit met Limburg, in het kader van een grensoverschrijdende toeristische uitstraling

- innovatie op het gebied van de hospitality die op een bijzondere wijze bijdraagt aan de ontwikkeling van het toerisme in de regio Limburg of een deel daar­van.

Aan de award is geen geldbedrag verbonden. Het is een "erkenningsdiploma", gemaakt door de Limburgse kunste­naar Stefan Wilsens (*Peer, 14 december 1937) uit Kuringen/Hasselt. Hij is pentekenaar, cartoonist en illustrator.

De SKÄL Limburg Tourism Award werd eerder uitgereikt aan:

2006: gouverneur Hilde Houben-Bertrand. In haar peri­ode als gedeputeerde van toerisme (1981 ‑ 1991) legde zij de basis voor het toerisme als belangrijke econo­mische pijler voor Bel­gisch Limburg.

2007: Dagattracties Limburg. Deze grensoverschrijdende organisatie, met een bestuur samengesteld uit leden van beide Limburgse provincies, verenigt bijna 60 dagattracties in Belgisch en Nederlands Limburg. Ze promoot en ontwikkelt vanuit het bedrijfsleven het dagtoerisme in de beide Limburgen.

2008: Philip Hilven. Geboren in het Maaslandse Leut, was van 1994 tot begin 2008 hoofdredacteur bij TV Limburg België en vervolgens adjunct-hoofdredacteur bij de Nederlands‑Limburgse regionale omroep L1.

2009: Het Struyskommitee voor de organisatie van het Preuvenemint.

2010: TEFAF (The European Fine Art Fair) voor het organiseren van een kunstbeurs die uitgroeide tot een cultureel-toeristisch evenement op wereldschaal.

2011: André Rieu omdat hij nimmer zijn geboortestreek Limburg verloochent.

2012: Het burgerinitiatief "Grensschap Albertkanaal" omdat het erin slaagde om met het project "Landmarks" overheid en publiek te overtuigen van de landschappe­lijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden die dit unieke oude landschap tussen Maastricht en de Kempen op de grens van Nederland en België inhoudt.

2013: De ontwerpers van het Limburgsymbool, Rob Ver­meulen en Marc Vossen.

2015: Jan Smeets als oprichter en bezieler van Pink­pop, het oudste popfestival van Europa.

 

Over Skäl International Limburg: zie: www.skallim­burg.org

Deel deze pagina met je familie en vrienden

Terug naar de website